ท่านกำลังอยู่ที่เว็บสอบวิชา 65 วิทยาศาสตร์ ป.6
ขณะนี้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นวันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 04:22:20 น.
ขณะนี้ท่านสามารถล็อกอินเข้าระบบได้
ขณะนี้ท่านสามารถสอบได้
ขณะนี้ท่านสามารถ(ดูเฉลยข้อสอบ,ดูคะแนน,ดูกราฟคะแนน)ได้หลังสอบเสร็จ